David Grau

Persones

Les persones són la part més important de la meva feina i, alhora, la més gratificant. Des de retrats d'empresa fins a sessions d'estudi, bellesa o moda, cada imatge revela la personalitat i emocions del subjecte, creant un vincle entre l'espectador i el retratat. En les meves sessions, m'agrada guiar el model per donar-li confiança, evitant imposar postures artificials i poc naturals.

Persones

Les persones són la part més important de la meva feina i, alhora, la més gratificant. Des de retrats d'empresa fins a sessions d'estudi, bellesa o moda, cada imatge revela la personalitat i emocions del subjecte, creant un vincle entre l'espectador i el retratat. En les meves sessions, m'agrada guiar el model per donar-li confiança, evitant imposar postures artificials i poc naturals.