Aquavia

Reportatge a la fàbrica d'Aquavia Spa per il.lustrar les seves instal.lacions.