Solestany

Reportatge realitzat per a l'agència creativa Numon.